Cung cấp toàn diện Trang thiết bị y tế

Chúng tôi góp phần vào sự phát triển của hệ thống dịch vụ chăm sóc y tế quốc gia, và nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc cung cấp trang thiết bị, các giải pháp hạ tầng, và các hệ thống y tế toàn diện, chất lượng cao.

Phân phối thiết bị y tế hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp, tư vấn và triển khai các giải pháp tổng thể về hạ tầng và trang thiết bị y tế cho các bệnh viện trên phạm vi toàn quốc.

  • Address: 123 Quang Trung, Phường 9, Gò Vấp, TP HCM
  • Hotline: 090.898.XXXX / 089.1858.XXX – Tel: 02.691.XXXX
  • Fax: 02.691.8XXX
  • Email: medical@gmail.com/contact.medical@gmail.com